Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen på SMS eller telefon. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste. Det tilkommer også et faktura gebyr. Mandagstimer må avbestilles i sin helhet innen kl. 15.00 fredagen før.

Dette gjelder også ved ikke møtt til timen. 

Barn/gravide/frikort belastes også for ikke møtt/ikke avbestilte timer.