Satish Arora

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Dr. Arora har jobbet som fastlege siden 2007. Han er spesialist i allmennmedisin og tok i 2010 doktorgrad i emnet hjertetransplantasjon.

Maida Ilic

Lege

Lege under spesialisering i allmennmedisin.

Espen Finsand

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Har jobbet som fastlege på Lambertseter Legesenter siden 2013.

Swaira Fahad

Lege

Lege under spesialisering i allmennmedisin.

Eline Tannum Kloster

Lege

Lege under spesialisering i allmennmedisin.

Fastlege ved Lambertseter legesenter fra 01.10.17.

Ruchika Sarna

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Dr. Sarna har jobbet ved Lambertseter legesenter siden 2010.

Daniel Hegnar Jeng

Lege

Under spesialisering i allmennmedisin, jobber som sentervikar.

Apostol Natalia

Helsesekretær med administrative oppgaver

Bente Solberg

Helsesekretær

Unni Herwig

Helsesekretær

Elizabeth Wilson

Helsesekretær

Tonje Johansen

Helsesekretær